Andy (and you) meet Bob at Bintang Bahasa:

Dialogue 1 - Exercise 2e :


Welcome to Bintang Bahasa.

B:

Selamat datang Bintang Bahasa.

To where?

A:

mana?

To Bintang Bahasa.

B:

Bintang Bahasa.

Where's that?

A:

mana itu?

Here.

B:

sini.

Bintang Bahasa is here.

  

Bintang Bahasa (ada) sini.

This is Bintang Bahasa.

  

Ini Bintang Bahasa.

Oh, yeah?

A:

Oh, iya?

Yes! This is Bintang Bahasa!

B:

Iya! Ini Bintang Bahasa!

..uhh.. Who are you?

A:

..uhh.. Kamu siapa?

Me? I'm Bob.

B:

Saya? Saya Bob.

Bob?

A:

Bob?

Yes, Bob.

B:

Iya, Bob.

Bob who?

A:

Bob siapa?

Just Bob.

B:

Bob saja.

Just Bob?

A:

Bob Saja?

Yes, just Bob.

B:

Iya, Bob saja.

Ok, Just Bob.

A:

Oke, Mister Saja..

No, no. Bob. Just Bob.

B:

Nggak, nggak. Bob. Bob saja.

Yeah, that's what I said, Just Bob.

A:

Iya, saya bilang Mister Saja.

But my name is just Bob.

B:

Tapi nama saya Bob saja.

Just Bob?

A:

Bob Saja?

Yes, just Bob.

B:

Iya, Bob saja.

Ok, Just Bob.

A:

Oke, Mister Saja..

No, no. Bob. Just Bob.

B:

Nggak, nggak. Bob. Bob saja.

Just Bob?

A:

Bob Saja?

Yes, just Bob.

B:

Iya, Bob saja.

Ok, Just.

A:

Oke, Saja.

No, my name is Bob.

B:

Nggak, nama saya Bob.

Bob?

A:

Bob?

Yes, Bob. Just Bob.

B:

Iya, Bob. Bob saja.

Just Bob?

A:

Bob Saja?

Yes, just Bob.

B:

Iya, Bob saja.

Where am I?

A:

Saya mana?

At Bintang Bahasa.

B:

Bintang Bahasa.

And.. where's Bintang Bahasa?

A:

Dan.. Bintang Bahasa mana?

Here.

B:

sini.

This is Bintang Bahasa.

  

Ini Bintang Bahasa.

And your name is..?

A:

Dan nama kamu..?

Bob.

B:

Bob.

Just Bob?

A:

Bob Saja?

Yeah, just Bob.

B:

Iya, Bob saja.

And this is Bintang Bahasa?

A:

Dan sini Bintang Bahasa?

Correct.

B:

Betul.

Ok.. I'm at Bintang Bahasa and you're Just Bob.

A:

Oke.. saya ada Bintang Bahasa dan kamu Bob Saja.

Correct.

B:

Betul.

Where are you from?

  

Kamu mana?

Me?

A:

Saya?

Yes, you.

B:

Iya, kamu.

I'm from Australia.

A:

Saya Australia.

Ahh!! Australia.

B:

Ahh!! Australia.

What's your name?

  

Nama kamu siapa?

My name?

A:

Nama saya?

Yes, your name. What's your name?

B:

Iya, nama kamu. Nama kamu siapa?

My name's Andy.

A:

Nama saya Andy.

Hi Andy, welcome to Bintang Bahasa.

B:

Hai Andy, selamat datang di Bintang Bahasa.

Hi.. Bob?

A:

Hai.. Bob?

Good!

B:

Bagus!

Come.. let's have a look.

  

Mari.. kita lihat.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
(Put your mouse over the blank to see the answer.)